Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

De Wetstraat in Diepenbeek

Wednesday 21 September 2016  Eric Donckier

DIEPENBEEK - De financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië blijven de gemoederen beroeren. Dat bleek ook gisteren weer tijdens het openingscollege van de ministers-presidenten Geert Bourgeois en Paul Magnette aan de faculteit economische wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Maar voor het overige kunnen de twee heren het best met elkaar vinden.

 

Openingscolleges door politici en personaliteiten met een grote maatschappelijke impact, het is de tendens van de laatste jaren. De hoofdvogel dit jaar werd afgeschoten door de faculteit economie van de UHasselt. Professor Lode Vereeck slaagde er immers in om zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als zijn Waalse collega Paul Magnette (PS) tegelijk naar Diepenbeek te halen. Meer dan 500 studenten verdeeld over twee aula’s hingen anderhalf uur lang aan de lippen van de twee heren. Ook de nationale pers was massaal aanwezig. De Wetstraat in Diepenbeek, althans toch voor even.

Een echt debat werd het niet. Beide ministers-presidenten kregen eerst een half uur om de sociaaleconomische situatie in hun regio toe te lichten, daarna was er ruimte voor vragen door de studenten.

Paul Magnette bracht, in perfect Nederlands, een historisch overzicht van de evoluties in Wallonië. Opmerkelijk daarbij was dat het pas vooruitging toen Wallonië economische bevoegdheden kreeg. Toch is hij tegen een zevende staatshervorming.

Geert Bourgeois van zijn kant maakte een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, bedreigingen, opportuniteiten) van Vlaanderen. Wat de twee uiteindelijk leidde tot dezelfde conclusie. Vlaanderen en Wallonië zijn twee regio’s in transformatie richting nieuwe economie en investeren daarom veel in onderzoek en ontwikkeling en in ecosystemen.

 

“Nog 10 jaar”

Geen meningsverschillen? Toch wel. Vlaanderen is voor de handelsverdragen met Canada (CETA) en Amerika (TTIP), Wallonië staat eerder weigerachtig. Bourgeois is voor nog meer autonomie, Magnette wil geen zevende staatshervorming.

En uiteraard zijn er ook de eeuwige discussies over de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië, door de twee excellenties geraamd op zo’n 6 miljard euro maar anders uitgelegd.

Volgens Magnette zijn er in alle unitaire en federale staten financiële transfers tussen de regio’s, in België zelfs minder dan in de meeste landen. Dat die transfers er nog altijd zijn, komt door de historische achterstand van Wallonië. Maar die wordt geleidelijk weggewerkt. “Ik wil die transfers zo snel mogelijk weg. Geef ons nog tien jaar en we zijn er”, aldus Paul Magnette, die ook aantoonde dat die transfers van Vlaanderen naar Wallonië ook goed zijn voor Vlaanderen. Want de investeringen die met dat geld gebeuren, komen meer de Vlaamse dan de Waalse economie ten goede omdat het aanbod aan Vlaamse bedrijven veel breder is dan in Wallonië.

 

“Dit hoor ik al lang”

Geert Bourgeois gaf toe dat er vooruitgang is in Wallonië. Maar merkte op dat de cijfers die Paul Magnette projecteerde nominale cijfers waren die geen rekening houden met de bevolkingsaantallen. “Doet men dat wel, dan is de inhaaloperatie niet zo groot”, aldus Bourgeois, die zijn politieke carrière lang al hoort dat Wallonië nog tien jaar nodig heeft. Hij wil daarom dat Wallonië die transfergelden actiever investeert.

Bourgeois weerlegde ook dat er vroeger transfers waren van Wallonië naar Vlaanderen. Studies hebben dat aangetoond. Er was toen ook nog geen sociale zekerheid. Wat wel gebeurde, is dat zo’n half miljoen Vlamingen naar Wallonië uitweken om er te gaan werken, met de klemtoon op werken.

Het Belang van Limburg, pag. 4.

← Back to overview