Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Dringend gezocht: waterregulator

Wednesday 15 March 2017

De waterfactuur stijgt gestaag, maar een kwart van de kosten is mistig. Dat toont een rapport van de Universiteit Hasselt over de financiering van de rioleringen in Vlaanderen.

ANTWERPEN - De waterfactuur is sinds 2005 meer dan verdubbeld. Dat is voor een aanzienlijk deel te wijten aan de gemeentelijke saneringsbijdrage. Tussen 2005 en 2015 steeg de factuur met 789 procent. Zo betaalt elke waterverbruiker vandaag mee om het Vlaamse rioleringsnet te moderniseren.

In de periode 2012-2015 waren de gemeenten en intercommunales samen goed voor 1,25 miljard euro rioleringsuitgaven. Onderzoek van Lode Vereeck van de Universiteit Hasselt geeft nu aan dat slechts voor 76 procent van dit bedrag het zwart op wit vaststaat dat het naar investeringen en de uitbating van de rioleringsnetten is gegaan.

 

Overhead

De resterende 24 procent - toch bijna 300 miljoen euro - dient om een hele rist andere kosten te betalen. Het is een heel lijstje: indirecte personeelskosten, financiële kosten, inningskosten, studiewerk en consultancy en zelfs wegenwerken. Het grote probleem volgens Vereeck: het blijft mistig in welke mate al die overheadkosten gelinkt zijn aan echte rioleringsprojecten.

Zijn tweede vaststelling is dat 24 procent overheadkosten behoorlijk veel is. Vereeck vergelijkt met Nederlandse cijfers over de zorgsector: 16 procent overheadkosten.

Wat de vraag doet rijzen of die overheadkosten dienstdoen als achterpoortjes om met de gemeentelijke saneringsbijdrage van de burger ook andere gemeentelijke uitgaven te betalen. Daarbij komt nog dat de overheadkosten bij de rioolbeheerders zelf sterk uiteenlopen: van 0,9 procent tot 42,3 procent.

De conclusie van Vereeck is dat er meer transparantie en informatie nodig is over de inhoud, de berekening en de toewijzing van overheadkosten aan rioleringsprojecten. Een opdracht die volgens hem op het lijf is geschreven van een regulator. Anders dan bij de energie- en de telecomsector is er geen echte regulator die controleert of de watersector - drinkwatermaatschappijen, rioolbeheerders en de afvalwaterzuiveringsmaatschappij Aquafin - de burger niet opzadelt met een te hoge waterfactuur.

 

Overschotten

Het onderzoeksrapport van de Universiteit Hasselt kwam er op vraag van Vlario, een kenniscentrum voor de rioleringssector. Het bevat nog meer goede raad voor de overheid. Zo moet die ook meer zicht krijgen op de bestemming van het zogenaamde netto-resultaat.

Uit de rekeningen van 2015 blijkt dat alle rioolbeheerders samen 83 miljoen euro meer hebben binnengekregen dan ze besteed hebben aan rioleringswerken. Volgens de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) is het grootste deel van dit bedrag gereserveerd voor investeringen in de komende jaren.

De Standaard, pag. 21.

← Back to overview