Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Fusie Hasselt-Genk: 7,5 miljoen extra uit Gemeentefonds

Friday 14 April 2017  Guy Thuwys

UHasselt berekent financiële gevolg van fusie Hasselt-Genk

 

HASSELT/GENK Als Hasselt en Genk fuseren, krijgt de nieuwe stad jaarlijks 7,5 miljoen euro meer uit het Vlaams Gemeentefonds dan wat beide steden nu afzonderlijk krijgen. Hasselt-Genk wordt met 142.000 inwoners de derde stad van Vlaanderen en heeft automatisch recht op een grotere dotatie. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Hasselt uitgevoerd door Eveline Grauls en Lode Vereeck.

“De hogere dotatie uit het Gemeentefonds komt bovenop de financiële voordelen die de Vlaamse regering belooft aan gemeenten die vrijwillig fuseren”, zegt professor Vereeck (UHasselt). Volgens het fusiedecreet krijgen gemeenten die dit jaar de beslissing tot fusie nemen een schuldovername van 500 euro per inwoner. Er is een maximum van 20 miljoen per fusie. In het geval Hasselt-Genk zou 20 miljoen van hun schulden wegvallen, ongeveer tien procent van hun gezamenlijke schulden. Fusiegemeenten krijgen ook de garantie dat ze na de fusie niet minder zullen ontvangen uit het Gemeentefonds.

 

Consumptiebelastingen

In het geval van Hasselt-Genk krijgt de fusiestad zelfs beduidend meer omdat het Gemeentefonds verschillende criteria bevat die dan gunstiger uitvallen. De gemeenten halen een kwart van hun inkomsten uit het Gemeentefonds. “Dat Gemeentefonds is al in 1860 opgericht omdat de steden en gemeenten te veel oktrooirechten invoerden, zeg maar consumptiebelastingen. De Belgische regering heeft dan één systeem van accijnzen in het leven geroepen en als compensatie het Gemeentefonds opgericht”, aldus Vereeck. “In de loop der jaren hebben de verschillende fondsen aanpassingen ondergaan. Het werd op het laatste zelfs een koterij waardoor niet meer duidelijk was wat de bedoeling was van de verschillende criteria.”

 

Brugge

Zo zijn er criteria die rekening houden met de fiscale inkomens, zodat het Gemeentefonds een herverdelende functie krijgt voor arme gemeenten. Grote centrumsteden krijgen een voorafname omdat ze functies vervullen voor omliggende gemeenten. Er zijn ook voorafnames voor kuststeden of criteria die rekening houden met de oppervlakte, bevolkingsdichtheid en open ruimten.

“In 2002 is er een extra criterium bijgekomen voor Brugge, stad met meer dan 100.000 inwoners. Brugge krijgt een voorafname van 1,6 procent uit de pot van de centrumsteden. Leuven staat ook op een zucht van 100.000 inwoners. Hasselt en Genk kunnen samen twee reeksen hoger spelen, van tweede amateurs naar 1B. Helemaal bovenaan in 1A, spelen Antwerpen en Gent die 40 procent krijgen van de pot van het Gemeentefonds.”

 

Topreeks

Het Gemeentefonds geeft nu 2,4 miljard euro uit. “Genk krijgt 30,6 miljoen en Hasselt 32,7 miljoen. Samen is dat 63,3 miljoen. Met 142.376 inwoners zouden ze in de categorie van Brugge komen, en krijgen ze 70,8 miljoen. Dat is 7.477.846 euro winst vanaf dag één. Omgerekend zouden Hasselt en Genk jaarlijks per inwoner 497 euro ontvangen. Dat is 50 euro meer dan beide steden afzonderlijk. Niet mis”, aldus Vereeck.

Maar het kan nog mooier. De UHasselt heeft nog een tweede simulatie. “Wat als we 1A en 1B samenvoegen tot één topreeks met Antwerpen, Gent, Hasselt-Genk, Brugge en Leuven? Dan zou de fusiestad Hasselt-Genk 135,4 miljoen trekken of 953 euro per inwoner.” Dat geld zou uit de pot van de huidige grootsteden komen. In Antwerpen of Gent zal men hier nooit mee akkoord gaan. “Voor ons is dit een puur academisch onderzoek. Over de politieke wenselijkheid spreek ik mij vandaag niet uit”, besluit professor-senator Vereeck wijselijk.

Het Belang van Limburg, pag. 1.

← Back to overview