Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

”Geef studenten stemrecht waar ze op kot zitten”

Monday 18 January 2016  Yves Lambrix

Diepenbeek - Geef studenten stemrecht in de gemeente waar ze op kot zitten. Dat voorstel heeft Vlaams parlementslid Rik Daems gisteren geopperd op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld in Diepenbeek. “Studenten leren zo rekening te houden met de belangen van anderen, het lokaal bestuur zal hetzelfde doen met hen. Ik zal in het Vlaams Parlement een conceptnota indienen om dit debat opnieuw te openen”, zegt Daems, die recent nog zijn idee van de flexi-jobs in de horeca realiteit zag worden.

Open Vld pleit er al langer voor dat studenten meer inspraak krijgen in het bestuur van de gemeente waar ze meer dan tien maanden per jaar verblijven. Die wetsvoorstellen stuitten in het verleden op verzet van sp.a, met Leuvens burgemeester Louis Tobback op kop. Maar omdat de socialisten nu in de oppositie zitten, vindt Daems het moment rijp om het voorstel van onder het stof te halen.

Want of het nu om Leuven, Brussel, Gent of Diepenbeek gaat, de problemen die eigen zijn aan een grote studentenpopulatie, liggen voor een lokaal bestuur altijd moeilijk. “Het is vaak een wij-zijverhaal”, zegt Daems. “Studenten hebben bitter weinig inspraak in het lokale bestuur.”

Daems wijst er op dat een stad of gemeente moet opkomen voor de belangen van de mensen die daar wonen, werken en belastingen betalen. “Dat geldt ook voor studenten, want zij wonen er tien maanden per jaar, spenderen er geld, en betalen er kotbelasting. Ook hier in Diepenbeek hebben ze dus een economische impact.”

 

Inschrijven

Daarom vindt Daems het nodig dat kotstudenten gemeentelijk stemrecht krijgen. “Om in een gemeente te kunnen stemmen, moet je daar gedomicilieerd zijn. Maar verandert een student zijn domicilie, dan valt hij niet meer ten laste van zijn ouders. Dat is erg nadelig. Vandaar mijn voorstel om, net zoals Belgen in buitenland, ook kotstudenten de kans te geven zich in te schrijven zodat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen een stem kunnen uitbrengen waar ze studeren. Ze moeten zich daar ook verkiesbaar kunnen stellen. Partijen hebben er alle baat bij om studenten op hun lijst te zetten, want dat kan veel stemmen opleveren. “

 

Overlast

De voorbije weken heeft ook Diepenbeek problemen gekend met studentenoverlast. “In mijn voorstel wordt dit bespreekbaarder, zeker als studenten ook deel uitmaken van het lokale bestuur”, vindt Daems. “De problemen worden dan afgetoetst met de mensen die ermee te maken hebben - de studenten zelf dus. Daarnaast zal de verkozen student een soort sociale controle uitoefenen, omdat hij ook betrokken is bij het totaalbeleid in de gemeente.”

Volgens Daems voelen de studenten zich geroepen om te participeren in de gemeente waar ze studeren. “Tegenstanders zullen zeggen dat ze daar maar vier of vijf jaar studeren en dus geen invloed op het beleid mogen hebben. Maar hoeveel ‘gewone’ gemeenteraadsleden geven er vandaag ook na enkele jaren de brui aan, bijvoorbeeld omdat ze verhuizen?”

 

Geen toverformule

”Het idee van Rik Daems is een valabel voorstel. Ik ben er voor, maar het is zeker geen toverformule. Het is bijvoorbeeld niet dé oplossing voor de overlast van de afgelopen weken in Diepenbeek”, meent Open Vld’er Lode Vereeck. “De meeste studenten veroorzaken geen overlast. De oplossing ligt dan ook in de sanctionering van de relschoppers die het verbrodden voor de rest. Vandaag krijgen die soms een verwittiging van de politie, maar verder gebeurt er weinig. Een GAS-boete of een dagje gemeenschapsdienst zouden veel efficiënter zijn.”

Volgens Vereeck verloopt de studentenparticipatie in Diepenbeek al behoorlijk. “Zo zijn de studenten zelf met maatregelen gekomen om de overlast te beperken. Die worden nu getest. Schitterend!”

Tot slot denkt Vereeck dat het slechts een kleine maar gemotiveerde groep zal zijn die zijn domicilie effectief zal verplaatsen naar zijn studentenadres. “Vaak is dat een voorteken dat ze in Diepenbeek blijven hangen. En dat is een goede zaak voor onze gemeente.”

Nog dit: als minister van Binnenlands Bestuur toonde huidig minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zich begin 2011 absoluut geen voorstander van studentenstemrecht. In de debatten zal de volgende weken blijken of hij zijn mening heeft herzien.

Het Belang van Limburg, pag. 8.

← Back to overview