Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Geschillen beter onderling oplossen

Monday 27 January 2003

Professor dr. Lode Vereeck van het LUC, ook verbonden aan de rechtsfaculteit van Maastricht, ziet als oplossing voor de lange wachttijden bij het gerecht een probaat middel: beperking van de vraag. Vaak is een minnelijke schikking mogelijk en hoeft er niet eens geprocedeerd te worden. Vereeck voert aan dat in bijna driekwart van de burgerlijke conflicten de betrokken partijen het in feite goed met mekaar menen. Maar als ze te lang op een uitspraak moeten wachten, bestaat het gevaar dat dergelijke conflicten zich vermenigvuldigen: niemand léért er iets bij.

Verder vindt professor Vereeck dat de toegang tot de rechtsgang zo makkelijk is - de weg wordt zo goed als gratis aangeboden, de gerechtskosten zijn kleiner dan de reële kosten - dat mensen nogal vlug gaan juridiseren. Bij het minste conflict wordt naar de rechter gestapt.

 

Het Belang van Limburg, p 5.

← Back to overview