Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Goedkopere behandeling voor kanker dan chemo

Wednesday 14 March 2012


Rita Bosetti verdedigt de nanotherapie

 

Handelsingenieur Rita Bosetti van de Universiteit Hasselt toonde in haar doctoraat aan dat nanotherapie bij de behandeling van kanker kosteneffectiever is dan chemotherapie. Bij deze therapie worden kwaadaardige cellen door een robotje opgespeurd.

 

Sinds enkele jaren is nanotherapie bij de behandeling van kanker aan een opmars bezig in de medische wereld. Chemotherapie is dan wel een van de bekendste behandelingsmethoden, maar kanker behandelen kan ook op een andere manier. Bij nanotherapie worden dezelfde geneesmiddelen gebruikt als bij chemo, maar die geneesmiddelen worden in een piepklein robotje gestoken, genaamd een nanodevice.

 

Gezonde cellen sparen

 

Dit robotje spoort op naar welke cellen de geneesmiddelen precies moeten en naar welke niet. Hierdoor worden veel meer zieke cellen en dus minder gezonde cellen aangetast. Dat geeft veel minder neveneffecten en een betere levenskwaliteit.

 

Nu heeft Rita Bosetti ook aangetoond in haar doctoraat dat nanotherapie ook nog eens kosteneffectiever is dan chemo. 'Nanotherapie leidt, na de initieel zeer hoge aankoopkosten, tot een aantal belangrijke besparingen', zegt Rita Bosetti tijdens haar doctoraat. 'Ondanks een gelijkwaardige effectiviteit qua overleving, leidt de nanotherapie tot een significant betere levenskwaliteit. De nanotechnologische kankerbehandeling staat dus door een gelijkwaardig effect, betere levenskwaliteit en lagere totale kosten. Dat leidt tot serieuze besparingen voor de maatschappij.'

 

Het onderzoek van Rita Bosetti werd uitgevoerd binnen de UHasselt-onderzoeksgroep Economics and Public Policy, die zich bezig houdt met de doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidsbeleid. Daarbij gaan de onderzoekers de kosten en baten van regelgeving en overheidsuitgaven na.

 

'In deze budgettair krappe tijden moet ook de overheid haar euro twee keer omdraaien', zegt professor Lode Vereeck, een van de promotors van Rita. 'Een grote hap uit het budget zijn de uitgaven voor gezondheidszorg. Het onderzoek van Rita Bosetti toont aan dat nano-medicijnen, die meestal duurder zijn bij aankoop, belangrijke besparingen opleveren in de toediening en de nazorg. De kosteneffectiviteit is een financiële opsteker voor de sociale zekerheid, maar ook voor de maatschappelijke legitimiteit van nanogeneeskunde.'

 

De andere promotor van het doctoraat van Rita Bosetti is professor Mauro Ferrari. Hij is een autoriteit in nanotechnologie in de gezondheidszorg en directeur van het grootste nanomedicine lab aan de universiteit van Texas. Hij sprak Rita toe via een videoverbinding en benadrukte dat binnen tien jaar alle behandelingen van kanker via nanotherapie zullen gebeuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Nieuwsblad, pag. 24

← Back to overview