Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

John Crombez aan de slag als professor in Hasselt

Thursday 6 November 2014

John Crombez gaat aan de slag als professor publieke financiën aan de UHasselt. Het sp.a-kopstuk wordt daar een collega van senator Lode Vereeck (Open Vld) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Op maandag 17 november geeft Crombez zijn eerste les aan de masterstudenten toegepaste economische wetenschappen (TEW). “Ik kreeg de vraag of ik enkele weken per jaar wil lesgeven in Hasselt. Ik heb wel zin in deze nieuwe uitdaging, ik geef nu al financiën en ondernemerschap in Gent”, zegt Crombez.

Hij is doctor in de economische wetenschappen, maar heeft de voorbije weken vooral heel wat ervaring opgedaan als staatssecretaris en voormalig federaal kabinetschef van Begroting. “Ik kan de praktijk combineren met de theorie. Ik kan veel voorbeelden geven waardoor de toch moeilijke wetgeving beschouwelijk wordt.” De Oostendenaar heeft ook als gewezen staatssecretaris nog genoeg om handen. “Ik heb momenteel veel werk als fractieleider in het Vlaams parlement. Er zijn nu volop begrotingsbesprekingen. Ik ben ook nog voorzitter van de sp.a West-Vlaanderen. Hiervoor ga ik ook vaak het terrein op. Ik heb dus nog altijd een drukke agenda. “

Het Laatste Nieuws, pag. 19.

← Back to overview