Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Kankerbehandeling met 'kleine robotjes' is goedkoper

Monday 5 March 2012


Nanotherapie bij kankerpatiënten, een behandeling met minuscule robotjes, is op lange termijn goedkoper en beter voor de patiënten in vergelijking met chemo. Dat blijkt uit de doctoraatsthesis van Rita Bosetti.

De Limburgse handelsingenieur is al heel haar leven geboeid door technologie. "Vooral nanotechnologie kon me altijd al interesseren", zegt Bosetti. "Dat zijn hele kleine robotjes die je voor tal van dingen kan gebruiken, ook in de geneeskunde. In kankerbehandelingen kan je bijvoorbeeld dezelfde geneesmiddelen gebruiken als die in chemotherapie worden toegepast. Maar door ze in die nanorobotjes te stoppen, kunnen die geneesmiddelen veel gerichter te werk gaan. Bij een gewone chemokuur vallen de geneesmiddelen voor 99 procent gezonde cellen aan. Bij nanotherapie ligt dat cijfer veel lager. Dat verhoogt de levenskwaliteit van de patiënt."

Kostenplaatje

Ook het kostenplaatje is op lange termijn heel wat rooskleuriger. Dat bleek gisteren uit haar doctoraatsverdediging aan UHasselt "In deze tijden van crisis moet ook de overheid elke euro twee keer omdraaien", zegt haar promotor Lode Vereeck. "Een grote hap uit het budget zijn de uitgaven voor gezondheidszorg. Rita's onderzoek toont nu aan dat, hoewel de nanotherapie meestal duurder is bij de aankoop, er op lange termijn heel wat bespaard kan worden op onder meer werkingskosten in ziekenhuizen. Patiënten kunnen vaak ook sneller weer aan de slag, wat dan weer een boost geeft aan de economie." (DM)

Het Laatste Nieuws, pag. 14

← Back to overview