Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

“Laat ook kotstudenten stemmen”

Monday 18 January 2016  Yves Lambrix

Geef studenten stemrecht in de gemeente waar ze op kot zitten. Dat voorstel opperde Vlaams parlementslid Rik Daems gisteren geopperd op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld. “Studenten leren zo rekening te houden met de belangen van anderen. Het lokaal bestuur zal hetzelfde doen met hen.”

Open Vld pleit er al langer voor dat studenten meer inspraak krijgen in het bestuur van de gemeente waar ze meer dan tien maanden per jaar verblijven. Wetsvoorstellen van onder meer Martine Taelman, Vincent Van Quickenborne en Rik Daems stuitten in het verleden meermaals op verzet van sp.a, met Leuvens burgemeester Louis Tobback op kop. Maar omdat de sp.a zijn kar heeft gekeerd én in de oppositie zit, vindt Daems het moment rijp om het voorstel onder het stof vandaan te halen. “Ik zal in het Vlaams Parlement een conceptnota indienen om dit debat opnieuw te openen”, zei Daems - die recent nog zijn idee van de flexi-jobs in de horeca realiteit zag worden - op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld, waar hij door senator Lode Vereeck werd geïnterviewd.

Economische impact

Of het nu om Leuven, Brussel of Antwerpen - waar 45.000 kotstudenten wonen - gaat, de studentenproblematiek ligt voor een lokaal bestuur altijd moeilijk. “Hoe vaak zie je niet dat het een wij-zijverhaal is”, zegt Daems. “Anno 2016 hebben studenten bitter weinig inspraak in het lokale bestuur. Nochtans brengt een student die op kot zit het merendeel van zijn tijd daar door.”

Net daarom vindt Daems het nodig dat kotstudenten gemeentelijk stemrecht krijgen. “Om in een stad of gemeente te kunnen stemmen, moet je daar vandaag gedomicilieerd zijn. Doet een student dat, dan valt hij niet meer ten laste van zijn ouders. Dat is erg nadelig”, aldus Daems. “Vandaar mijn voorstel om kotstudenten de kans te geven zich in te schrijven zodat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen een stem kunnen uitbrengen in de stad of gemeente waar ze studeren.”

De Open Vld’er vindt ook dat een student zich in zijn studiestad verkiesbaar moet kunnen stellen. “Politieke partijen zullen er alle baat bij hebben om studenten op hun lijst te zetten, want dat kan veel stemmen opleveren. Elke politieke partij wil vandaag een middenstander of landbouwer in zijn rangen om die problematiek beter te kunnen begrijpen en ernaar te handelen. Waarom zou dat niet gelden voor een student?”

Volgens Open Vld’er Lode Vereeck gaat het slechts om een kleine, maar gemotiveerde groep die zijn domicilie effectief zal verplaatsen naar zijn studentenadres.

Gazet van Antwerpen, pag. 7.

← Back to overview