Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Nog één bocht

Wednesday 21 September 2016  Eric Donckier

Professor Carl Devos begon er mee aan de UGent. Nu wordt aan bijna alle universiteiten een of ander openingscollege gegeven door een politicus dan wel een personaliteit met grote maatschappelijke relevantie. De hoofdvogel dit jaar werd gisteren afgeschoten door de UHasselt, waar professor economie - en in zijn vrije tijd senator - Lode Vereeck erin slaagde om zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois als zijn Waalse collega Paul Magnette naar Diepenbeek te halen. Een stunt? Voor wie Lode Vereeck een beetje kent, is het antwoord onverkort ja. Maar wel een interessante. De voortschrijdende regionalisering heeft tot gevolg dat Vlaamse politici nog weinig naar Wallonië gaan en omgekeerd. En dat de Vlaamse dan wel de Franstalige pers vooral de eigen politici volgen. Wat maakt dat we met zijn allen een stukje in het verleden zijn blijven hangen en elkaar met soms karikaturale vooroordelen benaderen. Dat bleek ook weer bij de sluiting van Caterpillar, toen de VRT het nodig achtte om nog maar eens de clichébeelden van het verpauperde Charleroi boven te halen. Terwijl er daar wel degelijk veel nieuwe initiatieven worden genomen.

Indien het college van Geert Bourgeois en Paul Magnette ons iets leert, dan is het wel dat er weinig verschillen zijn tussen de economische aanpak van de Vlaamse regering en die van de Waalse. De twee regio’s zetten in op samenwerking tussen overheid, kenniscentra en bedrijfsleven om de transitie van de oude (maak)industrie naar de economie van morgen te begeleiden met investeringen in onderzoek en ontwikkeling, incubatoren en ecovalleys.

Natuurlijk zijn er nog altijd economische verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Daarom dat er ook nog steeds financiële transfers zijn van noord naar zuid. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Het is wel de vraag waartoe ze dienen en waarnaar ze leiden. Hier wringt de schoen. Ze worden niet altijd even optimaal besteed. In vergelijking met Vlaanderen zijn er in Wallonië nog veel overheidsinstellingen en intercommunales waarin politieke evenwichtsoefeningen en bestendiging van de politieke dominantie primeren op de economische finaliteit. Die bocht moeten Wallonië en in het bijzonder de PS nog nemen. Maar is het de vraag of de PS dat nu kan en wil met de hete adem van de PTB in de nek. Toch zal het moeten. In welke mate dat nuttig is, bleek na de sluiting van de mijnen in Limburg en de mijnen en staalbedrijven in Henegouwen. De twee provincies kregen evenveel geld. Limburg gebruikte het om nieuwe bedrijven aan te trekken. Henegouwen gebruikte het te lang om de structuren te versterken. Over het verschil in resultaten tussen de twee provincies hoeven we niet uit te weiden.

Het Belang van Limburg, pag. 2.

← Back to overview