Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Schauvliege belooft rioolgeld op waterfactuur te onderzoeken

Wednesday 15 March 2017  Barbara Moens

De Vlaamse Milieumaatschappij en de rioleringssector moeten afspraken maken over de boekhoudkundige overschotten van de rioolbeheerders. Dat zei Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege gisteren in een reactie op het rapport van de Milieumaatschappij waarover De Tijd berichtte.

Daaruit blijkt dat de rioolbeheerders in 2015 via de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur 401 miljoen euro ontvingen, terwijl ze slechts 318 miljoen investeerden. Ondertussen stijgt die saneringsbijdrage wel jaar na jaar.

’Het is belangrijk dat de burger weet hoe zo’n tarief tot stand komt en welke dienstverlening en investeringen ertegenover staan’, luidt het op het kabinet-Schauvliege. ‘We zullen dit verder opvolgen en indien nodig stappen ondernemen om meer transparantie te garanderen.’

Het verschil tussen de ontvangsten en de investeringen is geen unicum van 2015. De rioolbeheerders boeken jaarlijks boekhoudkundige overschotten. De oppositiepartij sp.a roept Schauvliege op een stap verder te gaan. ‘Het kan niet zijn dat de Vlamingen een duurdere waterfactuur krijgen en daardoor een spaarpot aanleggen voor de rioolbeheerders’, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). ‘Schauvliege moet de opdracht geven om de saneringsbijdragen voor rioleringswerken niet meer te laten innen totdat de reserves zijn opgebruikt. Daarnaast moet de minister de noodzakelijke rioleringswerken sneller laten uitvoeren zodat de Europese doelen gehaald worden.’

Ook Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) noemt het onbegrijpelijk ‘dat de Vlaamse regering de gezinnen op kosten jaagt en dan toelaat dat een deel van de opbrengsten van de gemeentelijke saneringsbijdrage niet gebruikt wordt waarvoor ze bedoeld is: investeringen in nieuwe riolen en het onderhoud van oude riolen.’

Van het geld dat de rioolbeheerders de afgelopen jaren wél uitgaven, ging bovendien een kwart naar vaste overheadkosten. Dat blijkt uit een studie die de Hasseltse professor Lode Vereeck gisteren voorstelde op een studiedag over de rioleringssector. Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende rioolbeheerders (zie grafiek). Of die verhouding tussen vaste kosten en het geld dat effectief naar de rioleringen gaat normaal is, laat Vereeck in het midden. Maar, zo schrijft hij, ‘het is evident dat minder algemene overheadkosten tot meer en betere rioleringen leiden.’

Tot slot pleit Vereeck net zoals Schauvliege voor meer transparantie over de kosten van de rioolbeheerders. Als zij overschotten blijven boeken, moeten ze volgens hem ook meer inzetten op het onderhoud en de uitbreiding van het rioleringsnetwerk in Vlaanderen.

Tegen 2027 moet Vlaanderen een rioleringsgraad van 97 procent bereiken. Dat is het percentage woningen dat op het rioleringsnetwerk is aangesloten. Vandaag zit Vlaanderen aan 86 procent. De oorspronkelijke Europese deadline om het rioleringsnetwerk in orde te krijgen, was overigens 2015.

De Tijd, pag. 7.

← Back to overview