Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Schauvliege wil duidelijkheid over ‘rioolgeld’

Wednesday 15 March 2017  Bart Moerman

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V, foto) vraagt een onderzoek naar de besteding van het geld dat bestemd is voor de riolering. Die zogenoemde saneringsbijdrage zit in de drinkwaterprijs van de gezinnen. Drinkwater wordt almaar duurder, het geld dat naar riolen moet gaan, steeg zelfs met 800 procent. Maar van de 1,2 miljard euro die de gemeenten de voorbije jaren geïnd hebben voor die saneringsbijdrage blijkt, volgens een onderzoek van professor Lode Vereeck (UHasselt), zo’n 300 miljoen euro niet aan riolering besteed. Vereeck stelt dat het niet altijd duidelijk is waar het geld dan wel naartoe gaat.

Veel geld blijft ook gewoon liggen: het wordt gereserveerd voor bepaalde projecten die maar niet uitgevoerd worden. Daarom heeft Schauvliege beslist om overheidssubsidies pas te beloven als er zekerheid is dat een project er komt.

SP.A pleitte er gisteren voor om de drinkwaterprijs te verlagen als er reserves blijven liggen, maar directeur Wendy Francken van kenniscentrum Vlario wijst erop dat net meer investeringen nodig zijn, als we tegen 2027 proper afvalwater willen, zoals Europa vereist.

Het Nieuwsblad, pag. 10.

← Back to overview