Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Wat gebeurt er met land dat failliet gaat?

Tuesday 30 June 2015  Hannes Cattebeke

Economieprofessor en Open VLD-senator Lode Vereeck ­was erbij in Argentinië, toen dat land in 2002 failliet ging. ‘Dat was doffe ­ellende’, benadrukt hij. ‘Vandaar dat we er echt álles moeten aan doen om het te vermijden. Ik hoop dat dit scenario zich niet voltrekt.’

Wat gebeurt er als een land failliet is?

’Niemand wil nog lenen aan een land dat zijn schulden niet meer kan terugbetalen. Dan kan je als land dus enkel nog uitgeven wat er binnenkomt. De banken komen in de problemen omdat ze de obligaties van het land als onderpand hebben. Zonder extern geld dreigen zij zeer snel over de kop te gaan. Vandaar dat alle Grieken vandaag hun geld willen afhalen.’

Zijn alle Grieken dan hun spaargeld kwijt?

’Argentinië had naast de Amerikaanse dollar nog de peso als betaalmiddel. De regering kon dus geld laten bijdrukken en devalueren. Ook dat leidde uiteraard tot woede bij de bevolking, want de ­peso was plots nog maar een vierde waard van voordien. Griekenland is afhankelijk van de ECB. Die zou de goed­keuring kunnen geven voor een tweemunten­systeem. De overheid zou dan de pensioenen en de ambtenarenlonen kunnen blijven betalen in drachme, die ze ook zou kunnen bijdrukken. Op die manier zou Griekenland binnen de eurozone kunnen blijven.’

Kan Griekenland nog ooit terugbetalen?

’Een kwijtschelding ligt momenteel niet op tafel. Een schuldverlichting, in de vorm van een lagere rentevoet of een langere termijn, kan misschien wel. Maar dat heeft dus allemaal weinig zin als de economie niet efficiënter wordt. Ook als een land failliet gaat, moet het uiteindelijk een akkoord vinden met de schuld­eisers. Die zijn dan meestal wel een groot deel van hun geld kwijt.’

Hoe geraakt een land er weer bovenop?

’Door een forse economische groei. Voor ­Griekenland is dat het grote probleem, veel meer dan de financiële situatie van het land. ­ De economie is ver­ouderd, met veel landbouw en maar weinig toegevoegde waarde. Bovendien werkt het hele overheidsapparaat ineffi­ciënt, de belastinginning in het bijzonder. Corruptie is overal. Die praktijken moeten eruit. Griekenland heeft in de eerste plaats nood aan een goed businessplan.’

Het Nieuwsblad, pag. 3.

← Back to overview