Visit the political website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

 Tom Vandersteegen, Wim Marneffe, Steven Lierman, Tom De Gendt, Irina Cleemput, Dominique Vandijck en Lode Vereeck (2015)

 

Samenvatting

De Wet Medische Ongevallen van 31  maart 2010 hervormde het vergoedingssysteem voor medische schadegevallen in België. Als gevolg van deze wet kunnen slachtoffers van een medisch ongeval tegenwoordig, naast een gerechtelijke procedure, ook een schadevergoeding vorderen via een minnelijke procedure bij het Fonds voor de Medische Ongevallen. In deze procedure, die tevens gratis is voor de aanvrager, zal een nalatige zorgverlener nog steeds verantwoordelijk gehouden worden voor de schade als gevolg van gezondheidszorg. In geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid zal ernstige en abnormale schade vergoed worden door de nationale solidariteit.

Vooralsnog werd weinig aandacht besteed aan de impact van het tweesporensysteem op het gedrag van de zorgverlener. Daarom werden 508 arts-specialisten bevraagd omtrent hun perceptie over het vergoedingssysteem voor medische ongevallen.

Hieruit bleek dat de meerderheid van de bevraagde artsen het meeste belang hechten aan de morele schade en reputatieschade die gepaard gaan met een medische aansprakelijkheidsclaim. Deontologische regels, het bijwonen van medische congressen en het opvolgen van medische vakliteratuur zetten bovendien de meeste artsen aan tot zorgvuldig handelen.

Ongeveer één op zes bevraagden gaf aan helemaal niet op de hoogte te zijn van het tweesporensysteem. Respectievelijk 23,03 % en 15,35 % van de respondenten die beperkt tot zeer goed op de hoogte waren van de hervorming verklaarde meer diagnostische en invasieve onderzoeken voor te stellen als gevolg van de Wet Medische Ongevallen, terwijl 16,28 % minder behandelingen met een hoog risico uitvoerde. Een niet te verwaarlozen aantal specialisten (25,12 %) gaf bovendien aan sneller melding te maken van een medisch schadegeval door de hervorming van het vergoedingssysteem, terwijl bijna één op vier sneller geneigd was om mee te werken aan een onderzoek ingesteld naar een medisch ongeval. Hoewel deze toename eerder beperkt is, heeft de Wet Medische Ongevallen in dit beginstadium wel degelijk een invloed op zowel defensieve geneeskunde als transparantie en open communicatie omtrent een medisch ongeval.

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 20/3, p. 331-346.

← Back to overview