Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Biografie

Lode Vereeck (1965) is geboren in Antwerpen. Hij is gehuwd en heeft een dochter.

Na zijn studies licentiaat toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (1987), behaalde Lode Vereeck een doctoraat economie aan de Universiteit Maastricht (1993).

Van 1992 tot 2004 was hij er ook verbonden als deeltijds docent Rechtseconomie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

In 1994 werd Lode Vereeck benoemd als docent Economie aan de Faculteit TEW van het Limburgs Universitair Centrum, waar hij o.m. mede-oprichter was van het Instituut voor Gedragswetenschappen (SEIN).

Van 1998 tot 2009 was hij tevens gastprofessor Rechtseconomie aan de Faculteit Rechten van de Universidad Torcuato di Tella te Buenos Aires.

Van 1999 tot 2000 werkte Lode Vereeck als adjunct-kabinetschef voor KMO-beleid.

In 2001 werd hij door de Vlaamse regering aangesteld als bestuurder van de transnationale Universiteit Limburg (tUL).

Van 2004 tot 2009 was Lode Vereeck terug voltijds verbonden aan de Universiteit Hasselt, waar hij zich toelegde op mobiliteitsvraagstukken. Hij was coördinator van het Steunpunt Verkeersveiligheid en medeoprichter van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB). Tot 2009 was hij  expert-lid van de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), bestuurder van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving (ICW vzw) en associate senior research fellow aan het Center for European Policy Studies (CEPS). Hij bleef werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Hasselt tot 2019. De laatste jaren ging zijn aandacht vooral naar efficiënte regelgeving en gezonde openbare financiën. 

Lode Vereeck werd in 2009 verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger voor de kieskring Limburg. Hij was er o.m. fractieleider en lid van de Commissie Financiën & Begroting. Bij het beëindigen van zijn mandaat in 2014 werd hij door zijn collega's en de politieke journalisten van de kranten De Standaard, De Morgen en Het Belang van Limburg uitgeroepen tot beste parlementslid. Van 2014 tot 2019  was Lode Vereeck lid van de Senaat, o.m. van de Commissie Gewestaangelegenheden. Hij ontwikkelde er o.m. de Limburgtoets en de unieke transactietaks.


Opleidingen


Loopbaan