Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Centrum voor Beleidsmanagement

Impactanalyse:

Vlaamse Overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (Brussel):
"DIT rapportage in functie van IPM"
 
Vlaamse Overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (Brussel):
"Gebruik van ICT in DIT"

Vlaamse Overheid, Dienst Bestuurzaken, Dienst Wetsmatiging (Brussel):
"Integratie van DIT en RIA met case-study"
 
Vlaamse Overheid (Brussel)
"Meten van administratieve lasten verbonden aan Vlaamse regelgeving (nulmeting)"
 
Vlaamse Overheid, Dienst Bestuurzaken, Dienst Wetsmatiging (Brussel):
"Ontwikkeling van de Dienstenimpacttoets (DIT)"
 
Vlaamse Overheid, Dienst Bestuurzaken, Dienst Wetsmatiging (Brussel):
"Economische analyse in de reguleringsimpactanalyse (RIA)"
 
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD-DO, Brussel):
"Beslissingsboom voor Duurzame Ontwikkeling Effectbeoordeling (DOEB)"

Economische evaluatie:
 
Vlaams Instituut voor Mobiliteit (Diepenbeek):
"Openbaar personenvervoer te water met hybride aandrijftechnologie: kosten-batenanalyse van een traject over De Schelde"
 
IWT (Instituut voor Wetenschap en Technologie, Brussel):
"Marktanalyse voor ecologisch grachtenruimen"
 
N.V. De Scheepvaart (Hasselt):
"Kosten-batenanalyse van een versnelde verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de uitbreiding van de sluiscapaciteit op het Albertkanaal"
 
Libost-groep (Hasselt) i.o.v. Limburgse Reconversie Maatschappij:
"Haalbaarheidsstudie ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Ravenshout-Noord"
 
AWV (Administratie Wegen en Verkeer, Brussel) en VLARIO v.z.w. (Vlaamse Rioleringen, Antwerpen): 
"Maatschappelijke kosten en baten van de open en gesloten sleuftechnieken voor rioolbouw - Modelcalibratie en praktijkstudie Zulte"
 
Denys n.v. (Wondelgem):
"Maatschappelijke kosten en baten van TZH-bouwmethode - Praktijkstudie Aalter"
 
AWV (Administratie Wegen en Verkeer, Brussel) en VLARIO v.z.w. (Vlaamse Rioleringen, Antwerpen): 
"Maatschappelijke kosten en baten van de open en gesloten sleuftechnieken voor rioolbouw - EXIN model en praktijkstudie Nijlen"
 
MONA v.z.w. (Mols Overlegplatform Nucleair Afval, Mol): 
"Duurzame materialenstroom bij een alternatief bouwscenario van de bergingsinstallatie voor laag nucleair afval"
 
OCO v.z.w. (Ondernemingsclub Opglabbeek): 
"Duurzame ontsluiting van de industriezone Opglabbeek"
 
ALDI N.V.: 
"Mobiliteitseffecten van de inplanting ALDI-Heppen (Leopoldsburg)"
 
MONA v.z.w. (Mols Overlegplatform Nucleair Afval, Mol): 
"Duurzame materialenstroom bij de bouw van de bergingsinstallatie voor laag nucleair afval"
 
VOKA-KvK Limburg (Kamer van Koophandel, Hasselt): 
"Kostprijs van congestie en verkeersonveiligheid (klaverblad Lummen)"
 
Overige studies:
 
VKW-Metena (Antwerpen):
"Ontwikkeling van een concurrentiekrachtindicator"
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Europa-Economie (Brussel):
"Regional development and capacity building in the county of Kaunas, Lithuania"
 
Concentra N.V. (Hasselt) en Ideaxis N.V. (Diepenbeek): 
"Electorale prognoses op basis van kiesuitslagbevraging"