Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Blog: het "dossier Vereeck"

woensdag 11 december 2019  Lode Vereeck

Na een kwarteeuw trek ik de deur van de universiteit in Diepenbeek achter mij dicht. Ik dank mijn studenten en naaste collega’s voor 25 fantastische jaren, op de campus midden het groen. Ik heb met passie en een vleugje humor lesgegeven; wij hebben samen onderzoek gedaan op internationaal niveau én met maatschappelijke relevantie.

Helaas is het een afscheid in mineur. De universiteit zet de samenwerking stop wegens zogenaamd "verbaal grensoverschrijdend gedrag". Ik wil mij oprecht verontschuldigen bij elke (oud-)student die ik ooit op de tenen of op het hart zou hebben getrapt door één van mijn uitspraken of berichten.

 

Ik kan echter geen vrede nemen met de beslissing van de universiteit, omdat:

- het Parket mij na een diepgaand onderzoek heeft vrijgepleit van strafrechtelijke feiten.

- het “dossier Vereeck” dus enkel uit berichten via sociale media bestaat, die tuchtrechtelijk al lang verjaard zijn. Juridisch gezien is er dus zelfs geen “dossier Vereeck”.

- de berichten volgens het Parket vooral over algemene zaken gaan (bv. economie, politiek, muziek). Ze zijn soms persoonlijk (wat de unief ongepast vindt), maar bevatten geen expliciete taal.

- de vrouwelijke studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, die het volledige dossier en dus alle berichten heeft gelezen, namens de studenten een verklaring heeft afgelegd tegen mijn ontslag en voor de “vrijspraak”.

- er tot op heden niemand klacht heeft ingediend tegen mij, noch bij het Parket, noch bij de universiteit. Er zijn wel 4 meldingen gebeurd.

 

Ik wil mij ook bij de 4 melders verontschuldigen. Ik begrijp uit hun verklaringen dat één en ander hen zwaar op de lever lag. Dat aanvaard en respecteer ik, ook al ben ik (samen met het Parket en de studentenvertegenwoordigers) het er niet mee eens. Ik hoop dat zij begrijpen dat ik nooit slechte bedoelingen had. Wat ik echter niet aanvaard, is de manier waarop de universiteit hun verklaringen misbruikt.

1. Melder #1 heeft op vraag van de universiteit een verklaring afgelegd. Zij getuigde dat er “geen enkele dwang” op haar was uitgeoefend bij het verlaten van de universiteit en dat zij “nooit bedreigd” is geweest. Zij heeft steeds geweigerd om klacht in te dienen ondanks aandringen vanuit de universiteit en ondanks de onenigheid tussen ons.

2. Melder #2 blijft voor mij een raadsel. Wij hadden m.i. een fijne band. De eerste dag van de heisa in de media stuurde zij mij nog een sms ter ondersteuning. Zij gaf de namen op van 9 vrouwelijke studenten om tegen mij te getuigen, maar alle 9 lieten zich positief over mij uit. Zij bevestigden dat in de berichten, zowel naar jongens als meisjes, “steeds duidelijk een grens werd bewaard”.

3. Melder #3 is een buitenlandse Erasmusstudente die ik 10 jaar geleden op de vingers heb getikt wegens onbeleefd gedrag in de klas (het beruchte kauwgom incident). Zij meende dat ik een pik op haar had, nog meer nadat ze gebuisd was, maar dat was absoluut niet het geval. Het examen was trouwens een objectieve toets met meerkeuzevragen.

4. Melder #4 meldt dat ik 20 jaar geleden over haar trui gewreven zou hebben. Ik herinner mij dat echt niet. Maar ze geeft zelf ruiterlijk toe in haar geschreven verklaring dat ik “nooit te ver” ben gegaan.

 

Ik blijf de universiteit een warm hart toedragen, maar ik ben onterecht en onredelijk zwaar gestraft. Dat is alvast de mening van mijzelf, mijn advocaten en de studentenvertegenwoordigers. Daarom trek ik naar de Raad van State om de beslissing van de universiteit aan te vechten. De straf is immers niet alleen het ontslag, maar ook de schade aan mijn reputatie als mens, prof en politicus. Er is een karaktermoord en broodroof gepleegd. Deze schade treft niet alleen mij, maar ook mijn gezin, familie en vrienden. Ik wil mij ook bij hen verontschuldigen. Tegelijk wil ik hen danken, alsook de vele (oud-)studenten, oud-collega’s en de vakbond VSOA voor hun steun.

We zullen zien wat de toekomst brengt. Ondertussen wens ik jullie een behouden vaart. Wees gelukkig en wees lief voor elkaar.

http://www.vereeck.be/nl/blog/d/detail/het-dossier-vereeck

← Terug naar het overzicht