Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

LRM mag meer dan 10 miljoen uitkeren aan LSM

donderdag 13 oktober 2016  Yves Lambrix

Brussel/Hasselt - De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM mag voortaan jaarlijks meer dan 10 miljoen euro winst uitkeren aan de stichting Limburg Sterk Merk (LSM). Dat heeft de Vlaamse regering ingeschreven in haar voorontwerp van programmadecreet 2017, dat deze krant kon inkijken. LSM financiert niet-rendementsgebonden projecten, voornamelijk in toerisme en onderwijs. Hoewel bevoegd Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) zegt dat deze decreetwijziging er enkel komt zodat LRM een inhaalbeweging kan maken om LSM de middelen te geven die nodig zijn, vrezen critici een dubbele agenda met op middellange termijn negatieve gevolgen voor Limburg.

Als hoofdaandeelhouder van de LRM sloot de Vlaamse regering-Leterme in 2008 een akkoord met de Limburgse deputatie om de niet-rendementsgebonden dossiers van de LRM over te hevelen naar het provinciale orgaan Limburg Sterk Merk (LSM). In het protocol werd een budget van 175 miljoen vastgelegd voor verschillende maatschappelijke projecten zoals de opstart en uitbouw van de faculteit rechten aan de UHasselt, de Pop & Rockacademie, het Nationaal Park Hoge Kempen, de rusthuissector in Limburg, enz.

LSM wordt sindsdien gespijsd met de winstuitkering van de LRM. De uitkering gebeurt via tussenstation Vlaamse regering, dat het geld doorstort naar LSM. Decretaal werd vastgelegd dat het om maximum 10 miljoen euro per jaar mag gaan.

 

Jaar zonder winst

Omdat ze 2014 (voor de eerste keer in haar geschiedenis) met verlies afsloot, kon de LRM vorig jaar geen dividend van 10 miljoen uitkeren aan LSM. Boekjaar 2015 realiseerde de LRM wel opnieuw een winst van 6 miljoen euro. Daarvan werd meteen 4 miljoen euro doorgestort aan de Vlaamse regering, die dat op haar beurt aan LSM overmaakte.

Met de verkoop van haar aandelen in het Truiense bedrijf Punch Powertrain heeft de LRM recent 240 miljoen euro gecasht. Om die reden heeft LRM-voorzitter Hugo Leroi op de jaarvergadering in juni een interimdividend van 16 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Daarmee zou de rekening met LSM ‘vereffend’ zijn, want deze laatste zou zo voor de periode 2015-2016 toch de voorziene 20 miljoen euro ontvangen.

Omdat het decreet dat niet toelaat, heeft de Vlaamse regering vorige vrijdag in het voorontwerp van programmadecreet 2017 onder artikel 4 ingeschreven: “Het bedrag van 10 miljoen euro wordt geschrapt uit de decreetsbepaling van 18 december 2015 om het mogelijk te maken dat bij een hogere winstuitkering door LRM ook een hogere subsidie aan de provincie Limburg kan uitgekeerd worden.” Let wel: deze passage slaat ook al op de begroting 2016.

Hoewel dit ontwerpdecreet momenteel bij de raad van State ligt en nog definitieve goedkeuring van het parlement vereist, is deze principiële beslissing een feit.

 

Dubbele agenda?

Toch is niet iedereen er even gerust in. Critici waarschuwen voor een dubbele agenda, temeer omdat heel wat Vlaamse toppolitici het nu wel gehad hebben met de steeds wederkerende roep van “ De Limburg” naar extra middelen om zijn achterstand inzake arbeidsmarkt, onderwijs en mobiliteit weg te werken. Dat de structurele onderfinanciering van Limburg (326 miljoen euro per jaar volgens professor Lode Vereeck) een zware hypotheek legt op de verdere ontwikkeling van de provincie, wordt gemakshalve verdrongen.

“Niets belet de Vlaamse regering dat ze als hoofdaandeelhouder aan de LRM oplegt om over drie jaar bijvoorbeeld 50 miljoen euro uit te keren aan LSM als Limburg weer eens extra geld vraagt voor een belangrijk project”, zegt een kritische insider. “Liever dat dan opnieuw extra middelen in de reguliere Vlaamse begroting te moeten zoeken. Bij de start van de faculteit rechten of de Pop & Rockacademie is dat ook gebeurd.”

“Vrij gerust”

Bevoegd Vlaams minister Philippe Muyters ontkent: “De LRM heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. Dat stelt haar in staat een inhaalbeweging te maken naar LSM. Daarvoor moet wel het decreet worden aangepast, wat we ook hebben gedaan. Meer moet men daar niet achter zoeken. Of heeft men liever dat we niets doen en die inhaalbeweging onmogelijk wordt?”

LRM-voorzitter Hugo Leroi besluit: “Deze technische aanpassing was nodig. Ik reken erop dat onze aandeelhouder ons afrekent op onze werking en resultaten. In die zin ben ik hier vrij gerust in.”

Het Belang van Limburg, pag. 4.

← Terug naar het overzicht