Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

UHasselt wil 12 extra richtingen en 10.000 studenten

zaterdag 22 september 2018  Caroline Vandenreyt

Aan ambitie geen gebrek, u had al een plan van 10-10-10: 10 extra richtingen, in 10 jaar, tot 10.000 studenten. Maar u doet daar nog twee opleidingen bij?

Rector Luc De Schepper: “Ik omschrijf het nu als een ‘tiental’ richtingen (lacht).”

 

Waarom heeft UHasselt die richtingen nodig?

“SALK, het plan om de sluiting van Ford op te vangen, zit er bijna op. Het gaat opnieuw goed in Limburg, er is een groei van 8% bij de bedrijven. Maar tegelijk wordt er één groot probleem gesignaleerd: er zijn te weinig hoogopgeleiden. En dat is nodig om de groei te bestendigen. Te veel jonge mensen verlaten de provincie. In 2015 trokken 2.761 jonge mensen tussen 20 en 29 jaar weg uit Limburg, terwijl er maar 1.882 twintigers vanuit andere provincies zijn ingeweken. De meeste Limburgers volgen universitair onderwijs buiten Limburg: 7.271 zitten over de provinciegrenzen, 4.121 Limburgers studeren aan UHasselt. Er verdwijnt veel potentieel en talent.”

 

Maar het blijkt ook dat Limburgers nog steeds een stuk minder naar de unief trekken?

“We blijven achterop hinken. In Vlaams-Brabant trekt 30% van de 18-jarigen naar de universiteit, in Limburg is dat 24%. Alleen West-Vlaanderen doet nog slechter met 23%. Maar opvallend is het verschil tussen de richtingen die UHasselt wel en niet mag aanbieden. De participatie van Limburgse jongeren aan de opleidingen die we wel mogen inrichten ligt zelfs hoger dan het Vlaamse gemiddelde: 16% van de Limburgse 18-jarigen kiest hiervoor, tegenover 14% in de rest van Vlaanderen. Maar daar staan dan de richtingen tegenover die wij niet hebben: nog geen 8% Limburgers zitten daar, tegenover 12% voor de rest van Vlaanderen. Dat bewijst: we hebben meer richtingen nodig.”

 

Dus u bent twee jaar aan het uitdokteren geweest hoe UHasselt kan groeien?

“We zien onszelf als civic university: een universiteit die een motor voor de regio wil zijn, die ingebed is in de provincie. Samen moeten we ervoor zorgen dat bedrijven hier kunnen groeien of dat ze kiezen voor Limburg als vestigingsplaats. We moeten die brain drain vermijden én komaf maken met ongelijke onderwijskansen. Maar dat betekent niet dat we zomaar lukraak opleidingen gaan vragen, Salk is ons kompas: we baseren ons op hun 8 speerpuntsectoren zoals life sciences en zorg, bouwinnovatie, land- en tuinbouw en cleantech.”

 

Tussen de 12 opleidingen staan verrassingen, zoals de master verpleeg- en vroedkunde. Nu zijn dat drukbevolkte richtingen van de hogescholen. Gaan PXL of UCLL niet op hun achterste poten staan?

“Neen, het is met hen doorgesproken. Het is ook de bedoeling dat studenten de bachelor aan de hogescholen volgen en bij ons komen voor de master. Want er is nood aan hoogopgeleide mensen in de sector. Bio-ingenieur is ook logisch, landbouw blijft essentieel voor de Limburgse economie. Voor chemie, fysica en biologie gaan we nu ook voor de master, de bachelor hebben we al. Dat geldt ook voor geneeskunde, nu moeten studenten na hun bachelor hier vertrekken: we willen de volledige basisopleiding geneeskunde. Maar niet de specialisaties. De opleiding health care engineering bestaat in Vlaanderen nog niet, wel in de buurlanden: het is een combinatie van medische achtergrond en management, belangrijk in de toekomst voor ziekenhuizen, woonzorgcentra,...”

 

Van de hogescholen krijgt u misschien de zegen. Maar de andere uniefs, de politieke wereld,... gaan UHasselt dit niet bepaald gunnen?

“Dat besef ik. Maar we zijn hen voor geweest (lacht). In ons plan ontkrachten we meteen de belangrijkste tegenargumenten. Uit onderzoek van professor Vereeck blijkt dat het hoger onderwijs in Limburg nu ondergefinancierd is. Het totale budget van de Vlaamse overheid voor hoger onderwijs is 1,46 miljard euro. Onze huidige werkingstoelage is 57,2 miljoen. Als het groeiplan op kruissnelheid zit, wordt dat 87 miljoen. Zeg niet dat dit onbetaalbaar is. Te veel universiteiten is nog zo’n tegenargument: in de Europese Unie, Canada, de VS en Australië is één universiteit per één miljoen inwoners de norm. Dat zou dus betekenen dat er in Vlaanderen zes uniefs kunnen zijn.”

 

Een ex-collega van u - van een belangrijke universiteit in Vlaams-Brabant - werpt op dat het een bedreiging is voor de internationale toppositie van die unief?

“Neen. Als wij aan 10.000 studenten zitten, komen er 3.500 bij de huidige. Stel dat daar 2.000 van niet meer naar Leuven gaan. Niet bepaald een gigantisch verlies op 51.000 studenten. Met de richtingen die we er de voorbije jaren al hebben bijgekregen, is de KU Leuven ook niet achteruitgedonderd in de rankings.”

 

Nog zo’n sneer: u wil de studenten onder de kerktoren houden?

“Niet waar. Een universiteit is per definitie internationaal. Ook wij sturen onze studenten op Erasmus, naar buitenlandse stages, onze onderzoekers stimuleren we om naar congressen te gaan of in het buitenland te werken. Onze staf is ook heel internationaal: 12% van de proffen zijn niet-Belgen, 16% van de senior-onderzoekers en 29% van de doctoraatsstudenten. We zijn trouwens niet de meest regionale unief: 83% van UAntwerpen komt uit Antwerpen, voor ons is dat 79% uit Limburg.”

 

Het plan is goedgekeurd door de raad van bestuur. Maar nu?

“We gaan het wereldkundig maken, de knuppel in het universitaire hoenderhok werpen. We zijn ook zeker niet tegen samenwerking voor sommige richtingen, zoals nu al voor rechten met KU Leuven. Maar het zal niet altijd exclusief met Leuven zijn en zeker ook niet voor alles. Ons einddoel: dit groeiplan op de agenda van de volgende Vlaamse regering krijgen. Alle Limburgse politici moeten er zich achter scharen. De sociale partners, zoals VKW, Voka en de vakbonden, zijn al enthousiast.”

“Het geld hoeft er ook niet morgen te zijn, dit is een groeiplan voor 10 jaar. Een totaalplan. We willen niet telkens opnieuw een gevecht voor één of twee opleidingen voeren. Dit is, wat mij betreft, het eindpunt: we willen een unief op maat van de regio. Ik hoop dat ik daarmee een aantal partijen kan geruststellen.”

 

Als ze dit hebben, willen ze daarna weer meer. Dat gaan ze u zeker voor de voeten werpen?

“Ze mogen mij later aan mijn woorden herinneren.”

Het Belang van Limburg, pag. 2.

← Terug naar het overzicht