Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Vooral kleinere bedrijven willen sneller vergunning

zaterdag 24 september 2011


hasselt - Kleinere bedrijven zijn - relatief gezien - bereid méér te betalen om sneller hun vergunningen rond te krijgen. Dat blijkt uit de doctoraatsverhandeling van Wim Marneffe (UHasselt). Hij onderzocht hoeveel bedrijven bereid zijn te betalen om sneller hun vergunningen vast te krijgen.

De lange procedures om vergunningen vast te krijgen (bijvoorbeeld om te investeren in een uitbreiding) zijn al langer een doorn in het oog van vele ondernemers. Ook de Vlaamse regering onderkent het probleem, het sneller afronden van de de procedures staat met zoveel woorden zelfs in het Vlaams regeerakkoord van 2009.

In zijn doctoraatsthesis "Time is money. Een rechtseconomische analyse van de wachttijd van vergunningsstelsels" (UHasselt) gaat Wim Marneffe op zoek naar de kost van het wachten op een vergunning. "Dat kan je niet zomaar berekenen, er bestaat immers geen 'markt' voor. Daarom hebben we bij ondernemers gepolst naar de bereidheid om te betalen om de vergunningen 60 dagen sneller te bekomen", zegt Marneffe.

De resultaten van de bevraging bij 276 Vlaamse ondernemers in 2010, wijzen onder meer uit dat kleine bedrijven - relatief gezien - meer willen betalen dan grotere bedrijven.

Gemiddeld willen bedrijven 1.870 euro betalen voor een reductie van 60 dagen (of omgerekend 31 euro/dag).

Eenmanszaken willen 1.250 euro betalen (of bijna 21 euro/dag).

De bvba's zijn bereid bijna 2.040 euro op tafel te leggen (34 euro/dag)

Nv's gaan tot 2.566 euro (43 euro/dag).

Procedures

"Opvallend is dat nv's 'slechts' twee keer meer willen betalen als eenmanszaken, terwijl de omzet van nv's vele keren hoger ligt. Grote bedrijven hebben vaak meerdere procedures tezelfdertijd lopen, terwijl eenmanszaken vaak echt op een vergunning zitten te wachten", legt Marneffe uit.

"Grotere bedrijven kunnen de wachttijd ook beter inschatten en calculeren die periode in bij de planning van het project. Grotere bedrijven vinden het inkorten van de wachttijd (56%) daarom minder prioritair dan bvba's (69%) of eenmanszaken (74%)."

 

Andere vaststellingen:

Ondernemers die eerder al vergunningen hebben aangevraagd, zijn bereid meer te betalen.

Hoe meer vergunningen eerder al geweigerd zijn aan een ondernemer, hoe meer hij wil betalen.

 

Dominiek CLAES

 
Het Belang van Limburg, pag. 29

← Terug naar het overzicht