Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

"Ze zoeken de man, niet langer de feiten"

donderdag 9 mei 2019  Toon Royackers

Er zijn geen bewijzen gevonden van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Open Vld-politicus Lode Vereeck uit Diepenbeek. Het parket Limburg seponeert daarom de zaak. Opmerkelijk: vijf minuten nadat het parket het nieuws bekendmaakte, liet de Universiteit Hasselt al weten dat er toch nog een tuchtonderzoek volgt.

Toeval of niet maar amper een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kwamen er plots klachten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag door de Diepenbeekse Open Vld-lijsttrekker Lode Vereeck. Hij zou enkele studentes aan de Universiteit Hasselt ongepast benaderd hebben.

De prof ontkende echter alles, en zette zijn campagne gewoon door. In individuele gesprekken met kiezers gaf hij uitleg over de zaak en benadrukte hij zijn onschuld. Er volgde wel een grondig onderzoek door de federale gerechtelijke politie Limburg. “Uit de resultaten van het onderzoek oordelen we dat er vandaag onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten,” zo laat het Parket Limburg weten. Het dossier wordt daarmee geseponeerd.

 

Zware periode

Zijn advocaat Luk Delbrouck stelt dat er voor Vereeck en zijn familie een einde komt aan een zware periode. “Lode Vereeck is altijd van oordeel geweest dat hem geen strafbare gedragingen konden worden verweten. Hij hoopt deze periode nu definitief te kunnen afsluiten.”

”Er is wel veel kwaad geschied”, aldus nog de advocaat. “Er was veel negativiteit in de berichtgeving rond de persoon van Lode Vereeck. Het is zeer duidelijk dat het een en ander wel degelijk bedoeld was om hem te schaden in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.” Vereeck wenst voorlopig niet zelf te reageren.

Open Vld is op de hoogte van de beslissing van het parket en zal zich intern beraden over wat dit betekent voor de toekomst, zegt de partijwoordvoerder. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek had Vereeck in overleg met de partij een stap teruggezet uit het partijbestuur en uit de fractievergaderingen van de Senaat.

De Universiteit Hasselt vindt dat verder onderzoek wél nodig blijft. “Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen”, zegt rector Luc De Schepper. “In 2018 kwamen diverse meldingen over ongepaste contacten tussen professor Lode Vereeck en verschillende studentes. Die gaan we verder tuchtrechtelijk laten onderzoeken”, stelt de rector. “Ze vormen namelijk een ernstige inbreuk op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor. In het bijzonder op de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden. De resultaten van het opsporingsonderzoek van het parket zullen aan ons dossier toegevoegd worden.”

”Het dossier zal nu overgemaakt worden aan de interne tuchtcommissie van UHasselt. Hierin zitten vertegenwoordigers van iedere faculteit van de universiteit. Deze commissie zal geheel onafhankelijk een onderzoek starten naar de meldingen. Hierna kunnen zij al dan niet een tuchtsanctie opleggen aan professor Vereeck,” besluit de rector.

 

”Erg sociaal persoon”

Volgens de advocaat van Vereeck getuigen de stappen van de UHasselt dat er andere belangen spelen. “Het lekken van het onderzoek één week voor de gemeenteraadsverkiezingen was al geen toeval,” aldus Luc Delbrouck. “En net nu het Parket Limburg met een bevrijdend persbericht komt, waarin duidelijk gesteld wordt dat Vereeck niets ten laste gelegd kan worden, komt er plots een tuchtonderzoek. Straffer nog: amper vijf minuten na het persbericht van het parket Limburg heeft de UHasselt al een reactie klaar, en is beslist om een tuchtonderzoek te openen. Dat is toch een teken dat men de man zoekt, en niet langer de feiten?”

Zijn advocaat heeft er alvast goede hoop op dat ook een tuchtcommissie geen sanctie kan opleggen. “Mijn cliënt is actief op sociale media, en hij is een erg sociaal persoon,” aldus advocaat Delbrouck. “In dat opzicht verschilt hij misschien van de andere proffen. Maar dat is totaal iets anders dan grensoverschrijdend gedrag.”

Nog opvallend: over drie jaar wordt Lode Vereeck in Diepenbeek lokaal schepen. Hij wordt dan bevoegd voor Financiën, Economie en ... de Universitaire Campus.

Het Laatste Nieuws, pag.13.

← Terug naar het overzicht