Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Kostprijsberekening van criminaliteit

In opdracht van de Federale Politie berekent de Onderzoeksgroep Beleidsmanagement de maatschappelijke kosten van (on)veiligheidsfenomenen. Daarbij worden alle kosten - behalve die van justitie en politie - van alle vormen van criminaliteit in kaart gebracht. Het eerste deel van het onderzoek omvat een literatuurstudie met betrekking tot de theoretische onderbouw en internationale empirie m.b.t. deze kostprijsberekeningen. Vervolgens wordt het conceptueel model ontwikkeld waarin alle relevante parameters en variabelen worden opgenomen die van belang zijn voor het opstellen van de Nationale Veiligheidsbeelden. In het derde deel wordt het model geoperationaliseerd a.h.v. case-studies. Deze studie resulteert o.a. in een handleiding ten behoeve van de strategisch-analisten van de Federale Politie.