Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Onderzoek

Lode Vereeck is gespecialiseerd in de economische analyse van het overheidsbeleid. Zijn interesses gaan vooral uit naar efficiënte wet- en regelgeving (rechtseconomie), efficiënte implementatie van overheidsbeleid (beleidsmanagement) en optimale publieke financiën.

Hij heeft onderzoek verricht op het vlak van o.m. wetenschapsbeleid, gerechtelijke achterstand, verkeersveiligheid & mobiliteit, administratieve lasten, optimale schuld, alternatieve financiering van openbare diensten.

Lode Vereeck is reviewer voor o.a. International Review of Law and Economics, European Journal of Law and Economics, Journal of Safety Research, Journal of Health Economics.


Expertise:

Economie en beleidsmanagement:


Promotor doctoraatsonderzoek:


Promotor onderzoeksprojecten: