Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

De reguleringskosten van de administratieve verkeersboete

 Liesbet Deben, Wim Marneffe en Lode Vereeck (2008)

De kwaliteit van wetgeving wordt mede bepaald door haar kosteneffectiviteit. Toch blijven de kosten van wetgeving vaak onderbelicht - zo ook bij het invoeren van de Verkeersveiligheidswet in 2003. Een opmerkelijk onderdeel van deze wet, dat nooit in werking is getreden, was de invoering van een administratieve verkeersboete. Alhoewel de kosten destijds als argument naar voren werden geschoven, werden ze nooit berekend. In dit artikel wordt het kostenmodel van Marneffe en Vereeck voor het eerst empirisch getoetst voor wat betreft de administratieve verkeersboete. Uit de analyse blijkt dat de overheid in de voorbereidingsfase voor meer dan een half miljoen euro en de burgers voor bijna zeven miljoen euro kosten maakten. Dat is een aanzienlijk bedrag, aangezien de administratieve verkeersboete nooit is ingevoerd. Bij daadwerkelijke inwerkingtreding zouden er voor de overheid hogere beheerskosten zijn, maar lagere handhavingskosten doordat de gerechtelijke tussenstap wordt uitgeschakeld. Voor de burgers zouden de administratieve lasten gelijk blijven, maar zouden de nalevings- en handhavingskosten dalen. Bij gelijke effectiviteit is de administratieve verkeersboete dan ook te verkiezen boven de strafrechtelijke sanctie. Het belangrijkste leereffect uit deze eerste gevalstudie is dat het niet haalbaar, maar ook niet nodig is om alle kosten in detail te berekenen. Zo kan een kwalitatief beargumenteerde, relatieve inschatting van de uitvoeringskosten soms volstaan.

Tijdschrift voor Wetgeving 2008/3, p. 126-139.

← Terug naar het overzicht