Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

De reguleringskosten van vergunningstelsels

 Wim Marneffe en Lode Vereeck (2009)

Bij het analyseren van de kosten van wetgeving geldt evenzeer het evenredigheidsbeginsel. Enkel de belangrijkste kostensoorten dienen gemeten te worden. Vaak is het voor wetgevingsambtenaren niet duidelijk welke kostensoorten dit zijn omdat ze niet voor alle reguleringsinstrumenten dezelfde zijn. Dit artikel geeft aan welke kostensoorten voor het vergunningsstelsel het belangrijkste zijn. Langs de overheidszijde zijn dit de operationele beheerskosten. Voor de bedrijven en de burgers zijn het vooral de wachtkosten en de administratieve lasten die fors kunnen oplopen. Ten slotte kunnen er bij een vergunningsstelsel hoge efficiëntiekosten opduiken.

Tijdschrift voor Wetgeving 2009/3, p. 197-206.

← Terug naar het overzicht