Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

De toekomst van de werkgelegenheid in Limburg

 Theo Thewys en Lode Vereeck (2004)

De doelstelling van dit preadvies is om concrete, wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te selecteren die zullen bijdragen tot het stand komen van een duurzame en volledige werkgelegenheid in de provincie Limburg. De volgende drie vragen worden behandeld in dit preadvies. 1. Hoe situeren de arbeidsvoorwaarden (o.a. loonkosten) en de sociale verhoudingen in Limburg zich t.o.v. de rest van het land en het buitenland? Welke andere knelpunten voor de Limburgse werkgelegenheid zijn er? 2. Wat zijn de specifieke kenmerken van de Limburgse arbeidsmarkt? Wat zouden de krachtlijnen van een arbeidsmarktbeleid op maat van Limburg moeten zijn? Welk soort jobs zijn in de toekomst binnen te halen voor Limburg? 3. Hoe kan de synergie in Limburg tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs verbeterd worden? Welke inspanningen naar de arbeidsmarkt toe kunnen zij elk afzonderlijk nog leveren? De analyse van de Limburgse arbeidsmarkt wijst op enkele zwakke kenmerken van de economische structuur: de afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven, samengaand met een grote exportgerichtheid, de lagere kapitaalintensiteit van de aangetrokken investeringen, de onderaanwezigheid van de marktdiensten en zelfstandigen in hoofdberoep. Uiteraard dragen alle maatregelen die de Limburgse economische ontwikkeling in zijn geheel bevorderen bij tot de creatie van duurzame werkgelegenheid. De focus van dit preadvies ligt echter op de arbeidsmarkt zelf. Hieronder volgt dan ook een reeks van maatregelen die de werking van de Limburgse arbeidsmarkt (langs vraag- en aanbodzijde) direct be

in: Jos Heeren en Koen Milis (eds.), Staten-Generaal van de Limburgse economie en werkgelegenheid, Leuven: Lannoo Campus, p. 157-176. ISBN 90-209-5681-7

← Terug naar het overzicht