Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

De waardering van een mensenleven bij investeringen in verkeersveiligheid

 Bram De Brabander en Lode Vereeck (2003b)

Investeringen in verkeersveiligheid hebben een impact op korte en lange termijn. Om middelen met betrekking tot verkeersveiligheid optimaal te alloceren is een inzicht in de impact van parameters die een invloed hebben op de baten van deze investeringen noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel bij deze investeringen is de waarde van de dodelijke slachtoffers die kunnen vermeden worden. Verschillende methoden om deze waarde te berekenen worden besproken. De impact van een andere waarde voor deze slachtoffers, verschillende discontovoeten en wijzigingen in de inkomenselasticiteit worden nagegaan. Het UNITE-onderzoek uit 1998 vormt de basis voor de berekeningen. Er wordt een projectie tot 2033 gemaakt op basis van het Bruto Binnenlands Product per capita. Een positieve impact op de baten van de gedane investeringen door een hogere waarde voor een statistisch mensenleven is vooral op korte termijn van belang. Hogere baten van investeringen worden meer veroorzaakt vanaf 2015 door een hogere inkomenselasticiteit dan door een lagere discontovoet. Een negatieve impact op de baten van de gedane investeringen wordt tot 2010 vooral veroorzaakt door een lagere waarde voor een statistisch mensenleven. Na 2010 wordt de impact van de keuze voor een hogere discontovoet sterker. De impact van een lagere inkomenselasticiteit op de baten is altijd veel beperkter dan een lagere waarde voor een statistisch mensenleven of een hogere discontovoet.

Research Rapport RA-2003-17, Diepenbeek: Steunpunt Verkeersveiligheid, 62 pag.

← Terug naar het overzicht