Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Elektronische uitwisseling van PV-gegevens: een stand van zaken

 Liesbet Deben en Lode Vereeck (2004)

Jarenlang hanteerden de verschillende politiediensten een eigen vaststellingsmethode om de overtredingen op hun grondgebied te registreren. Deze incompatibele methode van gegevensvergaring leidde tot frustratie van de vervolgingsdiensten omdat het als een hinderpaal voor samenwerking fungeerde. Bovendien veroorzaakte de noodzakelijke omzetting van de data een extra werklast mee. Tevens stelde zich bij de ingebruikname van de onbemande camera’s onmiddellijk het probleem van de verwerking van de processen-verbaal die deze handhavingmodaliteit met zich mee bracht. De lokale politiediensten hadden noch de capaciteit noch het materieel om de doelstelling te verwezenlijken. Slechts indien er voldoende processen-verbaal opgevolgd werden, zou het doel van het verhogen van de verkeersveiligheid door de installatie van de onbemande camera’s verwezenlijkt worden. Ook op de parketten waren er problemen van de verwerking van de processen-verbaal. Doordat elk PV dat op het parket binnenkwam opnieuw in het mammoetsysteem moest worden ingevoerd, werden verplichte quota opgesteld van het aantal PV’s dat binnen mocht komen. Om aan deze problemen het hoofd te bieden is sinds 1994 het plan opgevat om in het hele land alle vaststellingen van alle politieparketten op uniforme wijze te verwerken. Het was aanvankelijk de bedoeling om een centraal verwerkingspunt op te richten waar alle vaststellingen verzameld worden. Deze centrale databank zou ingeplant worden bij de provinciale verkeerseenheden van de federale politie, waarop de lokale politie-eenheden zouden zijn aangesloten. Later werd het project uitgebreid met de idee om de gegevens vervat in de processen-verbaal elektronisch over te maken aan de parketten. Zo is de uiteindelijke idee gegroeid om alle gegevens met betrekking tot vastgestelde verkeersovertredingen te centraliseren door middel van automatische registratie. Op deze manier wordt een ge

Politienieuws 2/3, p. 2-6.

← Terug naar het overzicht