Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Het kadaster en de "unieke taks"

 Lode Vereeck, Leentje Ann Sourbron, Wim Marneffe (2016)

Uit het voorwoord "Het kadaster: onbekend en (on)bemind?" door R. Palmans en M. Boes, pagina vii:

In een zeer originele en intellectueel prikkelende bijdrage "Het kadadster en de 'unieke taks'" onderzoeken Lode Vereeck, Leentje Ann Sourbron en Wim Marneffe of een belasting op onroerende goederen mogelijk alle andere belastingen zou kunnen vervangen. Zij vertrekken daarbij van de ideeën van de negentiende-eeuwse selfmade economist Henry George, die deze stelling gepropageerd heeft. Een dergelijke belasting heeft naast een aantal nadelen duidelijke voordelen: eenvoudig (immers geen andere belastingen en maar één tarief), geen belastingontwijking en belastingontduiking, want onroerende goederen kunnen niet gedelokaliseerd worden. Een dergelijke belasting is ook uit de aard zelf progressief, omdat zij vooral door de meer welstellende eigenaars betaald zal worden. Zij hebben ook berekeningen gemaakt van het tarief van een dergelijke belasting: een berekening voor de volledige financiering van de overheidsuitgaven (sociale zekerheid inbegrepen), met behoud van de huidige verhouding bebouwd/onbebouwd; idem, maar dan met uitsluiting van de sociale zekerheid; een berekening (sociale zekerheid inclusief) met belasting onbebouwd aan de gemiddelde waarde bebouwd (om de eigenaars te prikkelen hun eigendom zijn optimale waarde te geven); en dezelfde oefening met uitsluiting van de sociale zekerheid.

Bij de invoering van een dergelijk systeem kan het kadaster natuurlijk grote diensten bewijzen. Er is uiteraard ook een voldoende groot maatschappelijk en politiek draagvlak vereist. Bij het invoeren van een grondrentebelasting zullen er immers verliezers en winnaars zijn.

in: R. Palmans en M. Boes (eds.), Kadaster, Antwerpen/Cambridge: Intersentia, p. 303-330. ISBN 978-94-000-0752-9

← Terug naar het overzicht