Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Onderzoek naar verhandelbare mobiliteitsrechten. Nog te veel vragen en te weinig mogelijkheden

 Evy Crals, Mark Keppens, Cathy Macharis, Ruben Ramboer, Lode Vereeck en Ilse Vleugels (2004a)

Iedere weggebruiker vertoont een ander mobiliteitsgedrag. De ene automobilist, motorrijder of vrachtwagenchauffeur gebruikt zijn vervoermiddel meer dan de ander. Al enige tijd bestaat de idee om weggebuikers mobiliteitsrechten (VMR) toe te kennen waarmee ze kunnen handel drijven. Mensen die minder rechten nodig hebben dan toegekend, verkopen ze dan aan personen met een hoger verbruik. De haalbaarheidsanalyse leverde drie verschillende systemen van VMR op. Aan de hand van een multicriteria-analyse werd de socio-economische effectiviteit op lange termijn van deze systemen in kaart gebracht. Een schriftelijke bevraging en focusgroepgesprekken leverden een beeld op van het maatschappelijk draagvlak.

Verkeersspecialist 110, Mechelen: Kluwer, p. 15-18.

← Terug naar het overzicht