Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Veiligheidseffect rotondes hangt af van oorspronkelijke situatie

 Bram De Brabander en Lode Vereeck (2005)

Een vroegere studie van het Steunpunt Verkeersveiligheid toonde aan dat rotondes de verkeersveiligheid in Vlaanderen verhogen. Bijkomend onderzoek op basis van recentere data bevestigt dat, maar leert tegelijkertijd dat het veiligheidseffect sterk afhangt van de oorspronkelijke situatie op het kruisput: wel of geen verkeerslichten. In bepaalde gevallen kan het effect zelfs negatief zijn.

Verkeerspecialist 122, Mechelen: Kluwer, p. 21-22.

← Terug naar het overzicht