Bezoek politieke website Lode Vereeck Prof.dr. Lode Vereeck

Steunpunt Verkeersveiligheid

Het Steunpunt heeft als opdracht fundamenteel en toegepast beleidsrelevant onderzoek te verrichten op het vlak van de verkeersveiligheid. De onderzoeksgroep Beleidsmanagment van de Universiteit Hasselt coördineert de activiteiten van het Steunpunt. Andere participanten zijn: de onderzoeksgroepen Data Analyse en Modellering (UH), Architectuur en Mobiliteit (PHL), Humane Ecologie (VUB) en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek te Mol. Er zijn vijf belangrijke onderzoekslijnen: 1. data analyse (ongevallenbestanden) 2. verkeersinfrastructuur 3. voertuigtechnologie 4. verkeersgedrag 5. verkeersveiligheidsbeleid De groep Beleidsmanagement werkt in de vijfde onderzoekslijn aan twee grote projecten: 5.1. handhavingsbeleid: rechtseconomische analyse van de juridische instrumenten (regulering, aansprakelijkheid, strafrecht, verhandelbare rechten) en verzekerbaarheid van risico's. 5.2. kosten-baten analyse van verkeersveiligheidsmaatregelen.